Vietceramic

Điều khoản & Chính sách

Điều khoản và Điều kiện

Khách hàng sẽ được coi là đã nhận được, kiểm tra và chấp nhận hàng hoá là thỏa đáng và đầy đủ trên tất cả các khía cạnh trừ khi có văn bản bất kỳ thông báo về sự thiệt hại hoặc thiếu hụt được công nhận bởi Vietceramics về bất kỳ hàng hoá nào được cung cấp trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận. Sự sai lệch của một số phần trên mỗi bộ phận phải được xem như là một đặc tính riêng của sản phẩm này và không có yêu cầu bồi thường nào được chấp nhận vì lý do này. Không có yêu cầu bồi thường nào sẽ được chấp nhận sau khi lắp đặt.

Đơn đặt hàng theo mẫu hoặc đơn đặt hàng đặc biệt của sản phẩm không lưu kho là bán đoạn và không được trả lại. Khoản tiền cọc hoặc khoản thanh toán cho các đơn đặt hàng này không được hoàn lại.

Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này. Tất cả người dùng của trang web này đồng ý rằng việc truy cập và sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và luật hiện hành khác. Việc sử dụng trang web là sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không chấp thuận, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Bản quyền

Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm văn bản, đồ hoạ và code được bảo hộ bản quyền như là một tác phẩm tập thể theo luật bản quyền, và là tài sản của Vietceramics. Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tài liệu này đều thuộc quyền sở hữu của Vietceramics. Bản quyền Vietceramics 2017, BẢO LƯU MỌI QUYỀN. Bạn được phép sao chép bản điện tử và in bản sao cứng của trang web này cho mục đích duy nhất là đặt hàng với Vietceramics hoặc mua sản phẩm của Vietceramics. Bạn được phép trưng bày, tải và in tài liệu từ website cho mục đích sử dụng phi thương mại hoặc để đặt hàng và mua sản phẩm của Vietceramics, những tài liệu đặc biệt thì tùy thuộc vào hạn chế và giới hạn rõ ràng. Bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc sao chép, phân phối, trình bày hoặc truyền tải nội dung của trang này bị nghiêm cấm, trừ khi được phép của Vietceramics. Bạn không được thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo sở hữu nào từ các tài liệu được tải xuống từ trang web.

Thương hiệu

Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của Vietceramics được sử dụng trong trang web đã được đăng ký bản quyền sở hữu của Vietceramics.

Không bảo đảm

Trang web này và các tài liệu, sản phẩm trên trang web được cung cấp theo đúng nguyên trạng và không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là thể hiện rõ hay ngầm hiểu. Trong giới hạn được pháp luật cho phép, Vietceramics từ bỏ trách nhiệm dù là ngầm hiểu hay thể hiện rõ, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba.

Vietceramics không đưa ra bất kỳ bảo đảm hoặc đại diện nào về tính đúng đắn, chính xác, đầy đủ, hữu ích, kịp thời, độ tin cậy hoặc về phương diện khác khi sử dụng các tài liệu trong trang web này. Không đảm bảo việc truy cập vào trang web này sẽ không bị gián đoạn hoặc không chứa virus hay trang web này là an toàn. Do đó, bất kỳ sự phản đối hay đảm bảo nào cũng được miễn trừ trách nhiệm.

Miễn trừ trách nhiệm

Vietceramics sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể được sử dụng trang web này, bao gồm bất kỳ sự sai sót hoặc chưa được hoàn thiện về các tài liệu trên trang web này hoặc hiệu suất của các sản phẩm, ngay cả khi Vietceramics đã được khuyến nghị về khả năng có thể xảy ra những thiệt hại, mất mát, phí tổn đó. Những trách nhiệm không được loại trừ theo pháp luật sẽ được giới hạn và không áp dụng với bạn.

Lỗi đánh máy

Trong trường hợp một sản phẩm Vietceramics được liệt kê sai với giá không chính xác, Vietceramics có quyền từ chối hoặc huỷ bỏ bất kỳ đơn đặt hàng nào cho sản phẩm được liệt kê với giá không chính xác. Vietceramics có quyền từ chối hoặc huỷ bỏ bất kỳ lệnh nào cho dù lệnh đã được xác nhận và thẻ tín dụng của bạn có bị tính phí hay không. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã được tính phí cho việc mua và đơn đặt hàng của bạn bị hủy bỏ, Vietceramics sẽ ban hành một tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn với số tiền theo đúng giá không chính xác.

Huỷ bỏ

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho bạn khi bạn truy cập vào trang web hoặc hoàn tất quá trình đăng ký hoặc mua sắm. Các điều khoản và điều kiện này, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, có thể được Vietceramics hủy bỏ bởi bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước. Các điều khoản liên quan đến Bản quyền, Thương hiệu, Không bảo đảm, Miễn trừ trách nhiệm, Lỗi đánh máy, Bồi thường và các khoản khác đều có khả năng bị hủy bỏ.

Lưu ý

Vietceramics có thể cung cấp thông báo cho bạn bằng e-mail, thông báo chung trên trang web, hoặc bằng phương pháp đáng tin cậy khác đến địa chỉ bạn đã cung cấp cho Vietceramics.

Sử dụng trang web

Nghiêm cấm việc quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào trên trang web, bao gồm qua e-mail, trò chuyện, hoặc bằng cách sử dụng ngôn ngữ khiêu dâm hoặc lăng mạ. Trường hợp mạo danh người khác, bao gồm Vietceramics, nhân viên, nhóm người, đại diện, cũng như các thành viên khác hoặc khách truy cập trên trang web đều bị cấm. Bạn không được phép đăng tải, phân phối hoặc xuất bản thông qua các trang web bất kỳ nội dung nào bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công cộng, lạm dụng, bất hợp pháp, hoặc với mục đích cổ động và gây ra hành vi phạm tội, vi phạm Quyền của bất kỳ bên nào, nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo pháp luật. Bạn không được phép đăng tải nội dung thương mại trên trang web hoặc sử dụng trang web để thu hút người khác tham gia hoặc trở thành thành viên của bất kỳ dịch vụ trực tuyến thương mại hoặc tổ chức khác.

Từ chối trách nhiệm liên quan

Vietceramics không thể xem lại tất cả các thông tin liên lạc và tài liệu do người dùng truy cập vào trang web đăng tải hoặc tạo ra và không chịu trách nhiệm về nội dung của các thông tin và tài liệu này dưới bất kì hình thức nào. Bạn phải chấp nhận rằng bằng cách cung cấp cho bạn khả năng xem và phân phối nội dung do người dùng tạo ra trên trang web, Vietceramics chỉ hoạt động như một đường dẫn hoàn toàn thụ động cho việc phân phối này và không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm liên quan đến bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào trên trang web. Tuy nhiên, Vietceramics có quyền chặn hoặc xóa các thông tin liên lạc hoặc tài liệu mà được xác định là (a) lạm dụng, phỉ báng, hoặc khiêu dâm, (b) gian lận, lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm, (c) vi phạm bản quyền, nhãn hiệu; Quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác hoặc (d) xúc phạm hoặc không được chấp nhận bởi Vietceramics theo quyết định riêng.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ an toàn cho Vietceramics, các quản lý, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp (gọi chung là "Nhà cung cấp Dịch vụ") đối với mọi tổn thất, phí tổn, thiệt hại và chi phí, bao gồm chi phí luật sư hợp lý, đối với bất kỳ vi phạm nào về các điều khoản và điều kiện này hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản của bạn (bao gồm hành vi bất cẩn hoặc cư xử không đúng) bởi bạn hoặc bất kỳ người nào truy cập trang web bằng tài khoản Internet của bạn.

Liên kết của bên thứ ba

Để cung cấp thêm giá trị gia tăng cho khách truy cập vào trang web, Vietceramics có thể liên kết đến các trang web do các bên thứ ba điều hành. Tuy nhiên, ngay cả khi các bên thứ ba có liên kết với Vietceramics, Vietceramics không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của các trang web thuộc bên thứ ba. Những trang web được liên kết này chỉ vì sự tiện lợi của bạn vì vậy bạn tự chịu rủi ro. Tuy nhiên, Vietceramics tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của trang web và các liên kết được đặt trên nó, do đó yêu cầu bất kỳ thông tin phản hồi về không chỉ cho trang web riêng của Vietceramics, mà còn cho các trang web nó liên kết đến (bao gồm cả liên kết cụ thể không hoạt động).

Chính sách bảo mật

Chúng tôi thu thập thông tin gì?

• Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký vào trang web, tham gia cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, trả lời cuộc khảo sát hoặc liên lạc uqa e-mail hoặc tham gia vào một tính năng khác của trang web.

• Khi đặt mua hoặc đăng ký, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại, thông tin thẻ tín dụng hoặc các thông tin khác. Tuy nhiên, bạn có thể ẩn danh truy cập trang web của chúng tôi.

• Chúng tôi cũng thu thập thông tin về người nhận quà tặng để chúng tôi có thể hoàn thành việc mua quà tặng. Thông tin chúng tôi thu thập được về người nhận quà tặng không được sử dụng cho các mục đích tiếp thị.

• Giống như nhiều trang web khác, chúng tôi sử dụng "cookies" để nâng cao trải nghiệm của bạn và thu thập thông tin về khách truy cập và các lượt truy cập vào trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo phần "Chúng tôi sử dụng 'cookies'?" bên dưới để biết thông tin về cookie và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn khi bạn đăng ký, mua sản phẩm, tham gia cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi, trả lời cuộc khảo sát hoặc thông tin tiếp thị, lướt web hoặc sử dụng một số tính năng khác của trang web như sau:

• Cá nhân hóa trải nghiệm trang web của bạn và cho phép chúng tôi truyền tải nội dung và cung cấp sản phẩm mà bạn quan tâm nhất.

• Cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn.

• Nhanh chóng xử lý giao dịch của bạn.

• Quản lý một cuộc thi, khuyến mãi, khảo sát hoặc tính năng trang web khác.

• Nếu bạn đã chọn nhận bản tin e-mail của chúng tôi, chúng tôi có thể gửi cho bạn e-mail định kỳ. Nếu bạn không còn muốn nhận email quảng cáo từ chúng tôi, hãy tham khảo phần "Làm thế nào bạn có thể chọn không tham gia, xóa hoặc chỉnh sửa thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi?" bên dưới. Nếu bạn không chọn nhận bản tin e-mail, bạn sẽ không nhận được những e-mail này. Khách truy cập đăng ký hoặc tham gia các tính năng khác của trang web như chương trình tiếp thị và nội dung chỉ dành cho thành viên sẽ được lựa chọn có muốn vào danh sách e-mail của chúng tôi và nhận thông tin qua email hay không.

Chúng tôi bảo vệ thông tin khách truy cập như thế nào?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân của bạn được chứa đằng sau mạng lưới bảo vệ và chỉ được phép truy cập giới hạn bởi những người có quyền truy cập đặc biệt vào hệ thống này và được yêu cầu phải giữ bí mật thông tin. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cung cấp máy chủ bảo mật. Tất cả thông tin nhạy cảm/tín dụng bạn cung cấp được truyền qua công nghệ SSL (Secure Socket Layer) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi và chỉ được truy cập như đã nêu ở trên.

Chúng tôi có sử dụng "cookies" không?

Có. Cookie là tập tin nhỏ mà trang web hay nhà cung cấp dịch vụ truyền đến ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt web (nếu bạn cho phép) để hệ thống của trang web hay nhà cung cấp có thể nhận diện trình duyệt của bạn và chụp hình, ghi nhớ thông tin nhất định. Ví dụ, cookie cũng được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu sở thích của bạn dựa trên hoạt động trên trang web trước đây hoặc hiện tại, cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ được cải thiện. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp chúng tôi tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu hơn về khách truy cập trang của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ không được phép sử dụng những thông tin thu thập thay mặt chúng tôi, ngoại trừ để giúp chúng tôi thực hiện và cải thiện kinh doanh của chúng tôi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn thông báo mỗi khi cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn tắt tất cả cookie. Bạn thực hiện việc này qua trình duyệt (như cài đặt Netscape Navigator hoặc Internet Explorer). Mỗi trình duyệt có một chút khác biệt, vì vậy hãy vào menu Trợ giúp của trình duyệt để tìm hiểu cách chỉnh sửa cookie của bạn. Nếu bạn tắt cookie, bạn sẽ không có quyền truy cập vào nhiều tính năng giúp trải nghiệm trang web của bạn hiệu quả hơn và một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động chính xác. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể đặt hàng qua điện thoại bằng cách liên hệ với dịch vụ khách hàng.

Chúng tôi có tiết lộ thông tin mà chúng tôi thu thập được cho bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, kinh doanh hoặc chuyển giao cho các tổ chức bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo trước, trừ các trường hợp được mô tả dưới đây. Thuật ngữ "bên ngoài" không bao gồm các đối tác lưu trữ trang web và các bên khác, những người trợ giúp chúng tôi trong việc điều hành trang web, hoạt động kinh doanh của chúng tôi, hoặc phục vụ các bạn, miễn là các bên đồng ý bảo mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ phù hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi các chính sách của trang web, hoặc bảo vệ quyền, tài sản, an toàn của chúng tôi và của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách hàng không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc cho mục đích sử dụng khác.

Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật này tùy từng thời điểm bằng cách đăng tải phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật trên trang web Vietceramics. Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Câu hỏi và phản hồi

Chúng tôi chào đón những câu hỏi, bình luận và quan tâm của bạn về bảo mật. Vui lòng gửi cho chúng tôi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến bảo mật hoặc bất kỳ vấn đề nào khác.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến chính sách này hoặc việc sử dụng các thông tin cá nhân của chúng tôi, vui lòng liên hệ với trụ sở chính của chúng tôi hoặc email tới địa chỉ info@vietceramics.com.vn, tiêu đề Thắc mắc về bảo mật và an toàn thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIETCERAMICS

Địa chỉ: 778k/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam

Website: www.vietceramics.com

Chính sách trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi chứ không phải với thông tin thu thập ngoại tuyến.

Các điều khoản và điều kiện

Vui lòng truy cập mục Điều khoản và điều kiện của chúng tôi để xây dựng việc sử dụng, từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với việc sử dụng trang web của chúng tôi.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Liên Hệ

Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Vietceramics sẽ liên hệ quý khách trong thời gian sớm nhất

Về Đầu Trang